Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

แนะนำคณะผู้บริหาร

ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง

 


NEWS - ข่าวจากเทศบาล

 

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรม บริเวณหมู่บ้านการเคหะ 1
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง นำโดยนายอนุชา เลาหวิช พร้อมด้วยน...

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ตามโครงการ“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย น.ส.จุฑ...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณราชพัสดุ ซอย 14
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนา...

Read more

ลงพื้นที่พัฒนาคลองน้ำใส เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ศ...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และ บริเวณวังปลา
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายน...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรม บริเวณหมู่บ้านการเคหะ 1
ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรม บริเวณหมู่บ้านการเคหะ 1
ลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ตามโครงการ“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
ลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ตามโครงการ“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณราชพัสดุ ซอย 14
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณราชพัสดุ ซอย 14
ลงพื้นที่พัฒนาคลองน้ำใส เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลงพื้นที่พัฒนาคลองน้ำใส เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และ บริเวณวังปลา
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และ บริเวณวังปลา

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง