Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่...

Read more

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง คณะผู้บร...

Read more

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เปิดกิจกรรม ...

Read more

ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล หมู่บ้านศิริการและพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล หมู่บ้านศิริการและพื้นที่ใกล้เคียง นาย...

Read more

ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล หมู่บ้านศิริการและพื้นที่ใกล้เคียง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล หมู่บ้านศิริการและพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบ้านแก้ว
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2562 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่...

Read more

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลาย
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิ...

Read more

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ นายธว...

Read more

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเป...

Read more

รับมอบโล่เกียรติคุณ จากตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้ารับมอบโล...

Read more

ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบ้านแก้ว
ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบ้านแก้ว
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลาย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลาย
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
รับมอบโล่เกียรติคุณ จากตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
รับมอบโล่เกียรติคุณ จากตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling