Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi
 • s62
  s62
 • a2019
  a2019
 • tccityvision
  tccityvision
 • 0getvorunteer
  0getvorunteer
 • king102820181.
  king102820181.

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ด...

Read more

สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสร้าง สนามเด็ เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการสร้าง สนามเด็กเล่นส...

Read more

ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่...

Read more

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง คณะผู้บร...

Read more

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เปิดกิจกรรม ...

Read more

ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1
ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1
สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง

ข่าวสารจากเทศบาล-News

การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง เปิดการประชุม...

Read more

งานทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับ ชุมชนย่อยที่ 1 จัดงานทำบุญในวันขึ...

Read more

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแคน
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู...

Read more

ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมเวทีประ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
งานทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
งานทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแคน
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแคน
ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย
ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling