Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

0
0
0
s2sdefault

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เขต 2. อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 6 คน ดังนี้

 

 

  นางนงนุช-บุญเพ็ง  นางนัฐนันท์ มั่นยืนงง   นางวิไลพร-ธนะปน 

นางนงนุช บุญเพ็ง

นางณัฐนันท์ มั่นยืนยง

นางวิไลพร ธนะปน

 นายเกรียงศักดิ์-สนปั้น   นายวัฒนชัย-ใจบุญ   นายวินัย-พลสวัสดิ์ 

นางสาววิไรพร   ชาญสมร

นายวัฒนชัย ใจบุญ

นายวินัย พูลสวัสดิ์

 .