Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

0
0
0
s2sdefault

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 6 คน ดังนี้.

  

  นางสาวเพ็ญบุญญา-นันทหาญ  นายธีระยุทธ-จิตสนธิ   นายธีระยุทธ-จิตสนธิ 

นางสาวเพ็ญบุญญา นันทหาญ

นายธีระยุทธ จิตสนธิ

นายบรรเทา พลสงคราม

 นายสมชาย-ผลพูน   นายสมบัติ-ปั้นแจ้งอรุณ   นายอนุชา-เลาหวิช 

นายสมชาย ผลพูน

นายสมบัติ ปั้นแจ้งอรุณ

นายอนุชา เลาหวิช