Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรม บริเวณหมู่บ้านการเคหะ 1

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง นำโดยนายอนุชา เลาหวิช พร้อมด้วยนายวัฒนชัย ใจบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรม บริเวณหมู่บ้านการเคหะ 1

ลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ตามโครงการ“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย น.ส.จุฑามาศ โกศล หัวหน้าฝ่ายงานบริหารสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารสุขแกนนำนมแม่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณราชพัสดุ ซอย 14

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด

ลงพื้นที่พัฒนาคลองน้ำใส เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และคณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง จิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พัฒนาคลองน้ำใส

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และ บริเวณวังปลา

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายพงษ์เทพ ชีพสมุทร  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ ณ บริเวณหมู่บ้านแสนสุข

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายธวัชชัย นิจสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอก

ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ บริเวณวัดโค้ง ซอย 19

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ ชีพสมุทร  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้