Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดล้างถนนบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดล้างถนน 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี และตั้งจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี อพยพ ส่งอาหารและน้ำดื่ม 

ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดฉีดล้างถนน หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดฉีดล้างถนน 

ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บริเวณถนนรักศักดิ์ชมูล 11/1

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ 

ลงพื้นที่ดำเนินการ ทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนรักศักดิ์ชมูล

0
0
0
s2sdefault

24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนรักศักดิ์ชมูล 

ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณสมอทอง ซอย 8

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขุดลอกท่อระบายน้ำ 

ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา 

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 8

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ