Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่สำรวจแนวคลองน้ำใส เพื่อวางแผนขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

0
0
0
s2sdefault

 

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยองค์การนายบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ลงพื้นที่สำรวจแนวคลองน้ำใส เพื่อวางแผนดำเนินการขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำคูคลอง หนอง บึงให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่