Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ประชุมหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสอย่างเป็นระบบ ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำคูคลอง หนอง บึงให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่