Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และ บริเวณวังปลา

0
0
0
s2sdefault

 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายพงษ์เทพ ชีพสมุทร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้  ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และ บริเวณวังปลา
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ตลอดจนเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ในบริเวณดังกล่าว
 
เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายพงษ์เทพ ชีพสมุทร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ ณ บริเวณวังปลา เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างต่อไป

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่