Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่พัฒนาคลองน้ำใส เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

0
0
0
s2sdefault

 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และคณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง จิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พัฒนาคลองน้ำใส เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำคูคลอง หนอง บึงให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่