Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณราชพัสดุ ซอย 14

0
0
0
s2sdefault

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณราชพัสดุ ซอย 14 โดยเริ่มตัดบริเวณไหล่ทางถนน เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่