Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

การฉีดล้างถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการฉีดล้างถนน บริเวณหลังอู่พรประเสริฐ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้างลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง  

กิจกรรมออกสำรวจพื้นที่และภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) ออกสำรวจพื้นที่และภาชนะที่มีน้ำขัง  

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน  

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และฉีดล้างถนน

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน  

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ บริเวณซอยโรสอิน

0
0
0
s2sdefault

วันอังคาร 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้