Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

การขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 18

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และ

การก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนรักศักดิ์ชมูลซอย 11/1

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นาย เฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ยื่นล้ำถนน บริเวณซอยโรสอิน

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้

ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านขอม ซอย 15

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยกองช่าง ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนจันทร์กระจ่าง ซอย 9

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนจันทร์กระจ่าง ซอย 9 

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ บริเวณหมู่บ้านแสนสุข ซอย 14

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ 

ลงพื้นที่ปรับพื้นถนน เตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรักศักดิ์ชมูล ซอย 6

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ปรับพื้นถนน เตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรักศักดิ์ชมูล ซอย 6  

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง ป้องกันการแพร่ระบาด

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง