Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน เก็บขยะนอกถัง และปรับปรุงภูมิทัศน์

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน เก็บขยะนอกถัง และปรับปรุงภูมิทัศน์     

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ และ การวางท่อส่งน้ำ PVC

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ และ การวางท่อส่งน้ำ PVC     

ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟ สายเคเบิล และสายสื่อสารทุกชนิดที่ห้อยระโยงระยางบนเสาไฟฟ้า

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟ สายเคเบิล และสายสื่อสารทุกชนิด   

ติดตั้ง และเปลี่ยนกระจกมองโค้ง บริเวณ ทางแยก ทางโค้ง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ดำเนินการติดตั้ง และเปลี่ยนกระจกมองโค้ง บริเวณ ทางแยก ทางโค้ง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ    

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ นำดินและทรายที่อุดตันออกจากท่อ

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ   

ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ ภายในหมู่บ้าน

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ ภายในหมู่บ้านแสนสุข   

ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซมกำแพงปูนที่ทรุดโทรม

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564  นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซมกำแพงปูนที่ทรุดโทรม