Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนที่ทรุดโทรม บริเวณ หมู่บ้านศิริการ

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม   

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า และดำเนินการเก็บขยะนอกถัง

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 3-4 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า และดำเนินการเก็บขยะนอกถัง   

ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง  

ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนที่ทรุดโทรม บริเวณเคหะ 1

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 =นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนที่ทรุดโทรม บริเวณเคหะ 1   

ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน และ ขุดลอกท่อระบายน้ำ

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ นำดินและทรายที่อุดตันออกจากท่อ  

ลงพื้นที่ฉีดล้างฟุตบาท เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดล้างฟุตบาท  

ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ และถอนหญ้าเกาะกลางถนน

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายพงษ์เทพ ชีพสมุทร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการ  

ลงพื้นที่บำรุง ซ่อมแซม ถนนที่ทรุดโทรม และฉีดล้างถนน

0
0
0
s2sdefault

นจันทร์ที่ 19 และ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่บำรุง ซ่อมแซม ถนนที่ทรุดโทรม และฉีดล้างถนน