Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

โรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง 18-19 ต.ค.64

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 18 และ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  อำนวยความสะดวกให้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่เสี่ยงสูง 16-17 ต.ค.64

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง) 

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่เสี่ยงสูง 15 ต.ค.64

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง) 

การฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง 14 ต.ค.64

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ‼️ ด้วยความห่วงใยของ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง