Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

0
0
0
s2sdefault

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองท่าช้าง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

0
0
0
s2sdefault

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองท่าช้าง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

แสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และสมาชิกเทศบาลท่าช้าง แสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

0
0
0
s2sdefault

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองท่าช้าง 

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย (ไข้เลือดออก)

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 23 และ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 

การตรวจหาเชิงรุกเชื้อโควิด-19 วันที่ 24-28 มีนาคม 2565

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชน