Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

เทศบาลเมืองท่าช้าง ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความดี เฉลิมพระเกียรติ

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความดี โดยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าช้าง

เรียกประชุมสภาเทศบางเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

0
0
0
s2sdefault

ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบางเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

ประกาศห้ามจำหน่ายสุราในวันเลือกตั้งและก่อนวันเลือกตั้ง

0
0
0
s2sdefault

ประกาศห้ามจำหน่ายสุราในวันเลือกตั้งและก่อนวันเลือกตั้ง

จัดทำถังหมักรักษ์โลก เพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. โดยนายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง ปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมจัดทำถังหมักรักษ์โลก 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เชิงรุก

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี