Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 [22 ธ.ค.64]

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 = นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย =ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง) [21 ธ.ค.64]

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เทศมนตรีเมืองท่าช้าง  ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง) 

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับ นักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับ นักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี 

ดำเนินการตรวจเเบบ Antigen test kit (ATK) ให้บุคคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลป จันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเเบบ Antigen test kit (ATK) ไห้บุคคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลป จันทบุรี ก่อนไปเเสดง 

ประชุมประชาคมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อมูลและความต้องการของชุมชน

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดโค้งสนามเป้า นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมประชุมประชาคมพิจารณาทบทวน