Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่เสี่ยงสูง

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

16-17 กันยายน  พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล ร่วมตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง)

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง)

การตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19