Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10 กันยายน 2564

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08:30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดตรวจ Covid-19 แบบ ATK สำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

0
0
0
s2sdefault

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดตรวจ Covid-19 แบบ ATK สำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง สามารถมาตรวจได้ในวันอังคาร, พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ในการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 6 กันยายน พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault

6 กันยายน  พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง  และปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง อำนวยความสะดวกให้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในเขตทม.ท่าช้าง ครอบครัวละ 1,000 บาท

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 3-4-5 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ครอบครัวละ 1,000 บาท พร้อมแจกแมสและแอลกอฮอล์

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองท่าช้าง

การตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองท่าช้าง