Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) 23 ก.พ.65

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)  

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 22 - 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายมงคล นิ่มศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง 

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขต 

การประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยและพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19