Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เชิงรุก ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

0
0
0
s2sdefault

31 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00 น เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เชิงรุก

นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดนัดเคหะ 1

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดนัดเคหะ 1

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เชิงรุก ให้กับประชาชน

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00 น เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 1,000 ลิตร นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 1,000 ลิตร จาก นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี คณะผู้บริหาร

ทม.ท่าช้างร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน

0
0
0
s2sdefault

ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้างร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

0
0
0
s2sdefault

ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน