Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เชิงรุก ให้กับประชาชน

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00 น เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30  เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ covid-19

0
0
0
s2sdefault

ในจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และอสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ( เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
0
0
s2sdefault

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ( เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในช่วงเช้านี้ " วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 "

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง (เขต 2 แทนตำแหน่งที่วางลง)

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ covid-19

0
0
0
s2sdefault

ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และอสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือ