Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ก.พ.65

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ

ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2565

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว

ตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อหาเชื้อโควิด-19

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2565

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยเทศบาลเมืองท่าช้าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2565

ดำเนินการตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อหาเชื้อโควิด-19

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. - 11.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อหาเชื้อโควิด-19