Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2564

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ นายมงคล นิ่มศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ covid-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ที่เดินทางมาลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ covid-19

คำสั่งและประกาศการบริหารงานบุคคล

0
0
0
s2sdefault
  1. ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลท่าช้างปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง (เพิ่มเติม)
  2. คำสั่งเทศบาลเมืองท่าช้าง ที่ 752/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลท่าช้างปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
  3. แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  4. แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ 2563
  5. ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 2563
  6. คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 2564
  7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564
  8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
  9. ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 2564
  10. บัญชีการมอบอำนาจให้ รองนายกเทศมนตรี (นายพงษ์เทพ ชีพสมุทร) ปฏิบัติราชการแทน

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง / รักษาการ

0
0
0
s2sdefault

คำสั่งเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกอง /รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้า / หัวหน้างานภายในหน่วยงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

0
0
0
s2sdefault

ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ที่เดินทางมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ