Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 17/2564

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย น.ส.สุภาวดี โกศล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 และซ่อมปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอเชิญชวนประชาชน ใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง (เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
0
0
s2sdefault

ขอเชิญชวนประชาชน หมู่ 3, 4 และ 8 ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง (เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง (ชั้น3) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้าง

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

0
0
0
s2sdefault

คำสั่งเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้