Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ณ ร้านค้าชุมชน และซุ้มเคหะ

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้นายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลาดนัดพึ่งจิตต์

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 256 4 เวลา 15:30 น นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง สำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลาดนัดเคหะ

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 256 4 เวลา 15:00 น นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง สำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา