Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การตรวจหาเชื้อ COVID-19

0
0
0
s2sdefault

วันพุธวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยเทศบาลเมืองท่าช้างร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้าง ครั้งที่ 1/2564

แจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2564

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 8:30 น. - 12:00 น. เทศบาลเมืองท่าช้างดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2564

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประชุมชี้แจงการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )