Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

การประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง  

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทรืที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง 

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง 

การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.ค. 65

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ให้การสนับสนุนบุคลากรในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี