Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัด

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินและพิจารณาคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

โครงการถังหมักรักษ์โลก

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น  นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ "ถังหมักรักษ์โลก" 

การตรวจหาเชิงรุกเชื้อโควิด-19 วันที่ 15-22 มีนาคม 2565

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชน

ประชุมการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) 

ตรวจหาเชิงรุกเชื้อโควิด-19 วันที่ 10-14 มีนาคม 2565

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19