Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

โรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 11 และ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  อำนวยความสะดวกให้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10 ตุลาคม 2564

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่เสี่ยงสูง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง) 

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 5-7 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ผู้เสี่ยงสูง) 

การฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ‼️ ด้วยความห่วงใยของ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง 

การตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนและผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (ผู้เสี่ยงสูง)

0
0
0
s2sdefault

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง  ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาล ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19