Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) 2565

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565

0
0
0
s2sdefault

ประกาศจากเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครพนักงานดับเพลิง-คนงาน และผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) - (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 

การรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

0
0
0
s2sdefault

การรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี