Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 9 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน 11.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 4.64% ของพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี และคิดเป็น 0.18% ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3,4,9 ทั้งหมู่บ้านและหมู่ 2,5,8(บางส่วน) มีอาณาเขต ดังนี้.

ทิศเหนือ จรดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลง
ทิศใต้ จรดพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ทิศตะวันตก จรดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง .

 

ทิศเหนือ

ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3   ตอนระยอง – จันทบุรี ตรง กม. 323.050 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะ 500 เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ตอนระยอง – จันทบุรี ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งอยู่ริมคลองบ้านแก้วฝั่งใต้
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าช้างกับตำบลแสลง      ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3249 แยกทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง – จันทบุรี ฟากใต้ตรงคอสะพานข้ามคลองบ้านแก้ว ฝั่งตะวันตก

ทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมคลองบ้านแก้วฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบ้านแก้วฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่ริมคลองบ้านแก้วฝั่งตะวันตกบรรจบกับริมคลองท่าช้าง ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองท่าช้างฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
จากหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองท่าช้างฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่ริมคลองฝั่งตะวันตกบรรจบกับเส้นแนวเขตค่ายตากสิน 

ทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์ลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 316 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - จ.จันทบุรี ตรง กม.4000 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 900 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 316แยกทางหลวงหมายเลข 3 - จ.จันทบุรี ระยะ 900 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 

ทิศใต้

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเขตค่ายตากสิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และเลียบเส้นแนวเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพระยาตรัง ฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 316 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – จ.จันทบุรีบรรจบกับถนนพระยาตรังและถนนท่าหลวง ตามแนวถนนพระยาตรังไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะ800 เมตร

Read 7944 times Last modified on Sunday, 08 November 2015 10:08
นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.