Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ตราสัญลักษณ์

ท่า คนสมัยก่อนใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นสำคัญ “บ้านท่า……………” ต่างๆ จึงมีอยู่เสมอ เช่น บ้านท่าหลวง,บ้านท่าเรือจ้าง เพราะท่าเรือย่อมเป็นสิ่งปลูกสร้าง และจะจัดว่าเข้าลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ได้ เพราะต้องอยู่ริมตลิ่งน้ำ .

ส่วนท่าช้างนั้น เห็นชัดว่าไม่มีการก่อสร้างเป็นที่ที่ช้างลงอาบน้ำ เวลานี้ยังมีคนเรียก “คลองท่าช้าง” ที่มีปากคลองมาบรรจบกับแม่น้ำจันทบุรี บริเวณตรงข้ามวัดจันทนาราม สันนิษฐานว่าสมัยก่อน บริเวณปากคลองนี้คงเป็นวังใหญ่ มีน้ำมาก เป็นที่ที่ช้างลงมาอาบน้ำเป็นประจำ อาจจะเป็นช้างของทางราชการหรือเจ้าเมือง.

Read 3840 times
นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.