Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 2, 4, 6

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 2, 4, 6 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 4 (ชุมชนย่อยที่ 8 / บ้านวังชนาค) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (PDF)