Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาธารณะ หมู่บ้านรัตน

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตน (ระยะที่ 2) (ชุมชนย่อยที่ 3/บ้านศิริการ-รัตน) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ครั้งที่ 2 (PDF)