Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าช้าง ด้วยวิธี (e-bidding) [25 มิ.ย.2562]

0
0
0
s2sdefault

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าช้าง.

 

Download เอกสาร ได้ที่ 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าช้าง.PDF