Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาแก้ว ซอย 1ด้วยวิธี (e-bidding) [5 ก.ย.2562]

0
0
0
s2sdefault

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาแก้ว ซอย 1.

 

Download เอกสาร ได้ที่ 

ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาแก้ว ซอย 1 (ชุมนุมย่อยที่ 6/บ้านเขาไร่ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)