Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสร้างถนน [5 ต.ค.63]

0
0
0
s2sdefault

 

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 6ก (ชุมนุมย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) .

 

Download เอกสาร ได้ที่ 

  1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 6ก (ชุมนุมย่อยที่ 7/บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี