Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

จัดทำถังหมักรักษ์โลก เพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. โดยนายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง ปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมจัดทำถังหมักรักษ์โลก 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เชิงรุก

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ LPA ณ ห้องประชุม ชั้น 3

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย (ไข้เลือดออก)

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย (ไข้เลือดออก) 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองท่าช้าง ชั้น 3 

การประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565