Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง (ชั้น3) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้าง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ
 
ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่