Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

ประชุมประชาคมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อมูลและความต้องการของชุมชน

0
0
0
s2sdefault

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดโค้งสนามเป้า
นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานในการประชุมประชาคมของชุมชนย่อยที่ 1 พร้อมด้วยนายวิจิตร วงศ์สมิทธิพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายพงษ์เทพ ชีพสมุทร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตชุมชนย่อยที่ 1 เข้าร่วมประชุมประชาคมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อมูล/ความต้องการของชุมชน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชน และแนวทางการพัฒนาชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปจัดทำแผนพัฒนาชุมชนย่อยที่ 1
ทั้งนี้ นางสาวณัฐชยา ศรีวิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่