Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

0
0
0
s2sdefault

 

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ของเทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองท่าช้าง ชั้น 3 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP (Thai people map and Analytics platform)

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่