Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2565

0
0
0
s2sdefault

 

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้มอบหมาย นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และนายพงษ์เทพ ชีพสมุทร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2565
 
โดยมีวัตถุประสงค์ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ มีทัศนคติ มีทักษะ และความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนชาวเทศบาลเมืองท่าช้างได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนผ่านการตรวจด้วยชุดตวจATK และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกคน

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่