Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย (ไข้เลือดออก)

0
0
0
s2sdefault

 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย (ไข้เลือดออก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ และสมาชิก อสม. ออกสำรวจพื้นที่และภาชนะที่มีน้ำขังอยู่ เพื่อระงับการเกิดลูกน้ำยุงลาย บริเวณชุมชนย่อยที่ 7
 
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ และสมาชิก อสม. ออกสำรวจพื้นที่และภาชนะที่มีน้ำขังอยู่ เพื่อระงับการเกิดลูกน้ำยุงลาย บริเวณชุมชนย่อยที่ 1

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่