Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

ติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัด

0
0
0
s2sdefault

 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินและพิจารณาคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2565 ตามเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการคัดเลือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ของอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่