Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

การประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

0
0
0
s2sdefault

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
- ยอดผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 มีจำนวน 0 ราย
- การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0 - 72 เดือน ประจำปี 2565
- แจ้งแผนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างประจำปี 2565
- การวางแผนดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย
- การวางแผนดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เทศบาลเมืองท่าช้าง
- รายงานสถานะการเงินและเบิกจ่ายสวัสดิการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง
- สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนย่อยที่ 6 ออกมาให้ความรู้ เรื่อง โรคโควิด – 19 (โอไมครอน) ให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง อยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่