Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

การประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

0
0
0
s2sdefault

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
- ยอดผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 มีจำนวน 0 ราย
- การวางแผนดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
- การวางแผนดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เทศบาลเมืองท่าช้าง (ครั้งที่ 2)
- การรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าช้างใหม่/ทดแทน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565
- การคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19
- การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปี 2566 (ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า)
- โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
- รายงานสถานะการเงินและเบิกจ่ายสวัสดิการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง
- สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนย่อยที่ 4 ออกมาให้ความรู้ เรื่อง โรคฝีดาษลิง ให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง อยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่