Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

การตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง และแรงงานต่างด้าว

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และรพ.พระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 11.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป 

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 

การตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (ผู้เสี่ยงสูง) และแรงงานต่างด้าว

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (ผู้เสี่ยงสูง)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) 19 ม.ค.65

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)