Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

ร่วมประชุม โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

การประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง มี.ค.65

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบให้ นางสาวจุฑามาศ พลสงคราม ประธานชมรม อสม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง 

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

0
0
0
s2sdefault

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) 9 ก.พ.65

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) 

ตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (ผู้เสี่ยงสูง) และแรงงานต่างด้าว

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19