Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29 ธ.ค.63
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธ...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เนื่องจากช่วงเช้า วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท...

Read more

พัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธวัชชัย จันทกิจ นายชัชพล เหล่ามีสุข และนายอุดม สุขศรี รองนายกเทศ...

Read more

เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านยาโบราณ (หมอเด่น)
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.15 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นำเจ้าหน้าที่เทศ...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเกรดถนน
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุดม สุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายชัชพล เหล่...

Read more

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29 ธ.ค.63
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29 ธ.ค.63
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
พัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านยาโบราณ (หมอเด่น)
เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านยาโบราณ (หมอเด่น)
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเกรดถนน
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเกรดถนน

ข่าวสารจากเทศบาล-News

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2563
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภ...

Read more

คำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เพื่อการควบคุมป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุ...

Read more

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ น...

Read more

ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตลาดนัดเขาไร่ยา
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายรัชวุ...

Read more

แผนดำเนินการออกตรวจ สถานประกอบการ
ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกองและห...

Read more

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2563
การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2563
คำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
คำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี
ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตลาดนัดเขาไร่ยา
ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตลาดนัดเขาไร่ยา
แผนดำเนินการออกตรวจ สถานประกอบการ
แผนดำเนินการออกตรวจ สถานประกอบการ

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling