Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองท่าช้าง แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเขตพื้น...

Read more

ตรวจพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยสถานที่จัดงานลอยกระทง
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะบูรณาการหน่วยงานที...

Read more

รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ ทม.ท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม...

Read more

ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงร่...

Read more

ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เท...

Read more

แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่
แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่
ตรวจพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยสถานที่จัดงานลอยกระทง
ตรวจพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยสถานที่จัดงานลอยกระทง
รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้
รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้
ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง
ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ประชาสัมพันธ์ QR CODE application justice Fund
ประชาสัมพันธ์ QR CODE application justice Fund

Read more

ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562-2563
ปชส.แผนการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 และ 18/2562
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 และ 18/2562

Read more

การประชุมวิชาการและประชุมสามัญสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ ร่วมการประชุมวิชาการและประชุมสามัญสันนิบาต...

Read more

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ QR CODE application justice Fund
ประชาสัมพันธ์ QR CODE application justice Fund
ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562-2563
ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562-2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 และ 18/2562
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 และ 18/2562
การประชุมวิชาการและประชุมสามัญสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2562
การประชุมวิชาการและประชุมสามัญสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling