Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านจันทร์กระจ่าง
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย...

Read more

จัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง 2563
เทศบาลเมืองท่าช้างจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าช้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้...

Read more

แก้ไขถนน บริเวณหมู่บ้านเคหะ 1
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอุดม สุขศรี นายชัชพล เหล่ามีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองท่า...

Read more

งานพัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้านแก้ววิลล่า
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ค...

Read more

รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำขังบนผิวจราจร
วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตร...

Read more

พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านจันทร์กระจ่าง
พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านจันทร์กระจ่าง
จัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง 2563
จัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง 2563
แก้ไขถนน บริเวณหมู่บ้านเคหะ 1
แก้ไขถนน บริเวณหมู่บ้านเคหะ 1
งานพัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้านแก้ววิลล่า
งานพัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้านแก้ววิลล่า
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำขังบนผิวจราจร
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำขังบนผิวจราจร

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลวันลอยกระทง
วันจันทร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู...

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง
วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกา...

Read more

โครงการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้...

Read more

ร่วมประชุมคัดค้านไม่เอาเหมืองทอง
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมประชุมค...

Read more

ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลวันลอยกระทง
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลวันลอยกระทง
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5
การประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง
การประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙
โครงการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙
ร่วมประชุมคัดค้านไม่เอาเหมืองทอง
ร่วมประชุมคัดค้านไม่เอาเหมืองทอง

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling