Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

ติดต่อเรา

0
0
0
s2sdefault

 

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 9 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000.

โทร. 039-302000 งานป้องกัน แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย

แฟกซ์ 039-325909

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.tccity.go.th/

หน้าห้องนายก

039-471477

ห้องปลัด

039-471478

กองคลัง

039-471479

กองช่าง

039-471480

กองสาธารณสุขฯ

039-471481

ห้องรักษา

039-471482

กองวิชาการฯ

039-471483

กองการศึกษา

039-471484

งานทะเบียนฯ

039-471485

สำนักปลัด

039-321991

ห้องประชาสัมพันธ์

039325909

 

เบอร์โทรติดต่อ คณะผู้บริหาร 

นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ (นายก)

095-9356656

นายชัชพล เหล่ามีสุข รองเตี๊ยม

081-6542420

นายธวัชชัย จันทกิจ รองมืด

089-8317038

นายอุดม สุขศรี รองดม

089-0220993

น.ท.มงคล นิ่มศิริ เลขามงคล

086-8361713

นางสาวสิรินาถ สุขจิตต์ เลขาแหม่ม

081-9996455

นางสาวนภัสวรรณ เจ๊ะจาโรจน์ อุ๋ย ที่ปรึกษา

099-2496265


ดู เทศบาลเมืองท่าช้าง จันทบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า