Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

0
0
0
s2sdefault

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0
0
0
s2sdefault

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

0
0
0
s2sdefault

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน 6 ล้อด้วยวิธี (e-bidding) [18 ก.ย.2562]

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน 6 ล้อด้วยวิธี (e-bidding) [11 ก.ย.2562]

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ยกเลิกร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6ตัน 6ล้อ(e-bidding) [6 ก.ย.2562]

0
0
0
s2sdefault

ยกเลิกร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน 6 ล้อด้วยวิธี (e-bidding) [5 ก.ย.2562]

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาแก้ว ซอย 1ด้วยวิธี (e-bidding) [5 ก.ย.2562]

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาแก้ว ซอย 1 (ชุมนุมย่อยที่ 6/บ้านเขาไร่ยา) ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling