Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29 ธ.ค.63

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

0
0
0
s2sdefault

เนื่องจากช่วงเช้า วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

พัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธวัชชัย จันทกิจ นายชัชพล เหล่ามีสุข และนายอุดม สุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นำทีมกองช่าง เข้าพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านยาโบราณ (หมอเด่น)

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.15 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้

ลงพื้นที่พัฒนาหมู่บ้านนพเก้า

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย จันทกิจ นายชัชพล เหล่ามีสุข และนายอุดม สุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่พัฒนาโดยตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ และตัดหญ้าภายในหมู่บ้านนพเก้า

พัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้านศิริการ หมู่บ้านเดชา

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัชพล เหล่ามีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้าน

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเกรดถนน

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุดม สุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายชัชพล เหล่ามีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ดำเนินการปรับเกรดถนน

พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านจันทร์กระจ่าง

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ดำเนินการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านจันทร์กระจ่าง