Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำขังบนผิวจราจร

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำขังบนผิวจราจรหลังค่ายตากสิน (สาเหตุท่อน้ำตันพร้อมดำเนินการแก้ไข)

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง ควบคุมดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมพล ศักด์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง ควบคุมดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟซ่อมหลังคา

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการซ่อมไฟซ่อมหลังคา  

ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่อน้ำตัน

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างมอบหมายให้คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่อน้ำตัน  

จัดภูมิทัศน์เกาะกลางบริเวณแยกเขาไร่ยา ประตูสู่เมืองจันท์

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง จัดภูมิทัศน์เกาะกลาง ด้วยรูปปั้นทุเรียนและเงาะ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 1-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พ่นยาไข้เลือดออก(ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก 

ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ไข้เลือดออก(ULV) โรคชิคุนกุนยา ฯ

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 25-29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พ่นยาไข้เลือดออก(ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 28 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้างดำเนินการพ่นยาไข้เลือดออก(ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก ณ บริเวณ