Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

จัดภูมิทัศน์เกาะกลางบริเวณแยกเขาไร่ยา ประตูสู่เมืองจันท์

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง จัดภูมิทัศน์เกาะกลาง ด้วยรูปปั้นทุเรียนและเงาะ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 1-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พ่นยาไข้เลือดออก(ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 28 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้างดำเนินการพ่นยาไข้เลือดออก(ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก ณ บริเวณ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 12-31 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก ณ เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง  และบริเวณใกล้เคียง 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 14-16 เมษายน 2563  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 27-31 มีนาคม 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก ณ เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง  และบริเวณใกล้เคียง 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 2-13 เมษายน 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก ณ เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง  และบริเวณใกล้เคียง 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก ณ เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง  และบริเวณใกล้เคียง