Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านการเคหะ1 (สวนป่า)

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านการเคหะ1 (สวนป่า)

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำและน้ำขัง บริเวณบ้านเขาไร่ยา

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำและน้ำขัง

ดำเนินการนำต้นไม้ออกจากคลอง เนื่องจากขวางทางน้ำจึงทำให้น้ำระบายไม่ทัน

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.  โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นางสาวณัฐชยา ศรีวิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าดำเนินการนำต้นไม้ออกจากคลอง

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงกำแพงท่อระบายน้ำคลองวัดโค้งสนามเป้า

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงกำแพงท่อระบายน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และ หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสาธารณูปโภค

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณไหล่ทาง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณไหล่ทางถนนศิริการซอย13

ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมสะพานชำรุด

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมสะพานชำรุด