Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง

0
0
0
s2sdefault

 

 ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุง.

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง มีการระบาดของ ไข้เลือดออก ดังนั้น ทางคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้าและ จะดำเนินการฉีดพ่นในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง จึงขอให้ ประชาชน ปฎิบัติตามดังนี้ \

1.ดับไฟในเตา ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แนะนำสมาชิกในบ้าน สัตว์เลี้ยง ออกนอกบ้านในขณะฉีดพ่นละอองฝอย เป็นเวลา 30 นาที

2.ควรปกปิดอาหารและภาชนะใส่อาหารให้มิดชิด เก็บเสื้อผ้า คลุมตู้ปลา และกรงนก เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

3.ก่อนฉีดพ่นละอองฝอยให้เปิดประตูหน้าต่างเตรียมสำหรับการพ่น

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่