Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก

0
0
0
s2sdefault

 

การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก.

วันศุกร์ที่ 17-22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้าง

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่