Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2562

0
0
0
s2sdefault

 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำ เดือนกรกฎาคม 2562.

 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำ เดือนกรกฎาคม 2562 ณ อาคารบริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม พร้อม ตัดผม จากวิทยาลัยสารพัดช่าง อาหาร เครื่องดื่ม จากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง และบริการรถรับส่งผู้สูงอายุถึงบ้าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำหน่ายสินค้าธงฟ้า สำหรับบริโภคในครัวเรือน เช่น ไข่ไก่ น้ำตาล ข้าวสาร ที่ผู้สูงอายุสามารถซื้อได้ในราคาต้นทุน ภายในงานยังมีการร้องเพลงและมอบเค้กให้กับผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกรกฎาคม บรรยายและสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่