Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การประชุม / รายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2563

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 2563

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมสภา ทม.ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

0
0
0
s2sdefault

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภา ทม.ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

0
0
0
s2sdefault

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภา