Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การประชุม / รายงานการประชุมสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2564

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง นายมงคล นิ่มศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง นายมงคล นิ่มศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างครั้งแรก

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างครั้งแรก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2563

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 2563

รายงานการประชุมสภา ทม.ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

0
0
0
s2sdefault

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓